Estadística

 TOTAL   
 ENCERTSF.ABSF.RELPERC
 060,1515%
 1130,3333%
 2120,330%
 350,1313%
 420,055%
 520,055%
  401100%
     
 MITJANA1,75RECORREGUT5
 MEDIANA5,5DES.MITJANA1,013
 MODA2  

CONCLUSIONS: La majoria de persones han encertat entre una o dues preguntes. Molt poca gent ha encertat entre 4/5 preguntes. Això demostra que la societat està molt poc informada sobre aquest tema.

 0-18 ANYS   
 ENCERTSF.ABSF.RELPERC
 030,18818,8%
 150,31331,3%
 250,31331,3%
 310,0636,3%
 410,0636,3%
 510,0636,3%
  161100%
     
 MITJANA1,688RECORREGUT5
 MEDIANA1,5DES.MITJANA0,875
 MODA1  

CONCLUSIONS: Una altra vegada es repeteix la mateixa situació, les més encertades has sigut 1/2 i les que menys 3/4/5. Encara que amb comparació a les altres edats, els adolescents, són els més informats de la causa.

19-35 ANYS   
ENCERTSF.ABSF.RELPERC
0000,00%
140,54154,1%
220,28628,6%
310,14314,3%
4000,00%
5000,00%
 71100%
    
MITJANA1,661RECORREGUT3
MEDIANA1DES.MITJANA0,653
MODA1  

CONCLUSIONS: La gran majoria de gent ha encertat una pregunta, seguida de dos encerts, després tres i finalment cap ha encertat 4/5 preguntes. Com podem veure, la gent entre 19-35 anys són els menys informats, ja que la màxima puntuació (juntament amb la gent de més cinquanta-cinc anys), ha sigut de tres encerts.

36-55 ANYS   
ENCERTSF.ABSF.RELPERC
030,20020%
140,26626,6%
230,20020%
330,20020%
410,0666,60%
510,0666,60%
 151100%
    
MITJANA1,867RECORREGUT5
MEDIANA1,5DES.MITJANA1,209
MODA1  

CONCLUSIONS: La majoria de gent d’aquesta edat ha encertat 0,1,2,3 preguntes, encara que hi ha gent que ha encertat 4 i 5, això demostra, que encara que no estiguin gaire informats, entenen una mica més del tema.

més 55 ANYS   
ENCERTSF.ABSF.RELPERC
0000,00%
1000,00%
221100,00%
3000,00%
4000,00%
5000,00%
 21100,00%
    
MITJANA2RECORREGUT2
MEDIANA0DES.MITJANA0
MODA2  

CONCLUSIONS: De dues persones que han participat, les, dues han fet tres encerts. Es podria dir que estan mitjanament informats.

DONA   
ENCERTSF.ABSF.RELPERC
020,099%
180,3636%
270,3232%
320,099%
410,055%
520,099%
 221100%
    
MITJANA1,909RECORREGUT5
MEDIANA2DES.MITJANA1,455
MODA1  

CONCLUSIONS: La majoria han encertat entre una i dues preguntes, encara que també algunes d’elles han encertat 4 i 5 preguntes. Això demostra, que les dones estan millor informades que no pas els homes o els no binaris.

HOME   
ENCERTSF.ABSF.RELPERC
020,13313,3%
150,33333,3%
240,26626,6%
330,2020%
410,066%
5000
 151100%
    
MITJANA1,8RECORREGUT4
MEDIANA2DES.MITJANA0,947
MODA1  

CONCLUSIONS: La majoria d’homes han encertat 1 i 2 preguntes. Cap home ha encertat les cinc, això demostra que no estan gaire ben informats.

NO BINARI   
ENCERTSF.ABSF.RELPERC
020,6666%
1000,00%
210,3333%
3000,00%
4000,00%
5000,00%
 31100,00%
    
MITJANA0,667RECORREGUT2
MEDIANA0DES.MITJANA0,889
MODA0  

CONCLUSIONS: De les tres persones que han participat, dues no han encertat cap i una ha fet dos encerts. Segons les dades que hem extret, es podria dir, que són les persones menys informades.

CONCLUSIÓ GENERAL: Com podem observar en les estadístiques que hem fet, la població no està gaire ben informada. L’edat amb més coneixements és la de 0 a 18, i el gènere més informat, són les dones. Com ja bé hem dit abans, la societat està poc informada, però ells no tenen la culpa, ja que no és un tema que es tracta des de petits o amb normalitat. Trobem que és una cosa que la podrien explicar o bé a l’escola o a les notícies per a la gent més gran.